Guangzhou Dasen Lighting Corporation Limited

Tel:+86-20-66805884

Email:jenny@topledlighting.com

Add:No. 12 Yucai Road, Huaqiao Industrial Park, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou 510880, China

Guangji Bridge Lighting Show Project

One of the four Ancient Bridges in China

GuangjiBridge1.jpg

GuangjiBridge2.jpg

GuangjiBridge3.jpg

GuangjiBridge4.jpg